P-Calcium-fosfatprodukt

Publicerad: 2021-05-28 11:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min, plasma avhälls till nytt rör ( art.nr. 6610).
Avhällt prov kan förvaras i kyl tre dygn efter provtagning.
Om transport inte sker efter tre dygn, frys avhälld plasma och transportera fryst.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

×

Medicinsk Bakgrund

Används endast som kvalitetsindikator för dialysbehandling.