P-Interleukin-6

Publicerad: 2023-11-29 12:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

OBS!
Denna analys kan inte efterbeställas på tidigare tagna prover.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 6 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8 ºC och 2 år i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

116,00kr (internt),141,52kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
>18 år<7 ng/L
Nyfödda barn (plasma från navelsträngsblod) <30 ng/L

Information hämtad från (dokument):

IL-6 (P-Interleukin-6) DokID 195912     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Interleukin-6 (IL-6) är ett cytokin som har en central roll i den inflammatoriska processen. Det bildas huvudsakligen i monocyter/makrofager men också i glatta muskelceller, fibroblaster, fettväv och kärlendotel samt även inom det centrala nervsystemet (1). I levern inducerar IL-6 syntes av akutfasproteiner som CRP.
Flera studier tyder på att IL-6 kan användas som en tidig larmmarkör för detektion av sepsis hos nyfödda (2). Blododling är ”guld standard” i diagnostiken men den är både tidskrävande och har begränsad sensitivitet (3). Ökningen av IL-6 inträffar innan en akutfasreaktion kan uppmätas i blodet (2).
IL-6 har en molekylmassa på cirka 26 kDa (1) och en kort halveringstid (3). I två studier om sepsis hos vuxna har den angivits till 60 respektive 103+/- 27 minuter (4-5). Provets sensitivitet är högst de första timmarna av infektionen och sjunker redan 12-24 timmar efter infektionsdebuten (6). IL-6 kan således inte användas som enda sepsismarkör. Kombination av IL-6 och andra sepsismarkörer såsom CRP ger högre sensitivitet och negativt prediktivt värde (3). De cirkulerande nivåerna av IL-6 blir nästan oupptäckbara inom 24 timmar efter att antibiotikabehandling inletts (7).
Bedömning

Förhöjda nivåer av IL-6 kan ses tidigt vid sepsis hos nyfödda. Vid bedömning av det prediktiva värdet av IL-6 är det viktigt att ta hänsyn till hur lång tid efter infektionsdebuten/ misstanke om infektion som provet togs. Se även medicinsk bakgrund.
IL-6 kan även stiga vid andra former av infektioner, vävnadsskada och olika slags inflammation (4). Förhöjda nivåer kan bl.a ses vid hypoxisk-ischemisk encefalopati (12) och nekrotiserande enterokolit. (13).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur.2018
2. Bo Sun, Lian-Fang Liang et. al. A Meta-analysis of Interleukin-6 as a valid and accurate index in diagnosing early neonatal sepsis. International Wound Journal, Volume 16, Issue 2, pages 527-533, April 2019
7. Machado JR, Soave DF, da Silva MV et al. Neonatal Sepsis and Inflammatory Mediators. Mediators of Inflammation. 2014; 2014: 269681
12. Silveira RC, Procianoy RS. Interleukin-6 and Tumor necrosis factor-alpha levels in plasma and cerebrospinal fluid of term newborn infants with hypoxic- ischemic encephalopathy. The Journal of Pediatrics 2003 Nov; 143(5) :625-9.
13. Zhaohui Zi, Lei Sheng. Significance of Dynamic Evolution of TNF-a, IL-6 and Intestinal Fatty Acid Binding Protein Levels in Neonatla Necrotizing Enterocolitis. Experimental and Therapeutic Medicine 2018 Feb; 15(2): 1289-1292 doi: 10.3892/etm.2017.5532

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
OBS!
Tilläggsbeställningar på tidigare analyserat prov kan inte utföras på grund av kontamineringsrisk. Eget rör till denna analys.