P-Proteinprofil

Publicerad: 2020-01-09 10:41 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Använd gärna utförarens remiss

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Plan 09, Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-1031018/1033280 Fax: 010-103 32 82

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provhantering
Provet måste centrifugeras inom 24 tim. Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).Centrifugerat primärrör kan förvaras 3 dygn i kylskåp.Vid förvaring >3 dygn avhälls plasman och förvaras i kyl. Avpipetterad plasma är hållbar 7 dygn i kylskåp.