U-pH

Publicerad: 2024-03-13 15:53 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Hållbarheten är 4 timmar i 2-8 °C.

Remiss:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
5-7 pH enhet

Information hämtad från (dokument):

pH-mätning (-U, -X) med pH indikatorsticka, Dok-ID: 219076     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Blodets pH är strikt reglerat där en av mekanismerna för att hålla konstant B-pH är via njurarnas utsöndring av syror, vilket i sin tur påverkar U-pH. Ett ihärdigt låg eller högt pH pekar på syra-bas-obalans.
Kan användas vid utredning av oklara metabola syra-bas-rubbningar, tubulära defekter och hos vissa njurstenspatienter.
Förändrat U-pH är en predisponerande faktor för bildning av urinkonkrement (stenar) eftersom lösligheten påverkas. Fosfater är svårlösliga i alkalisk urin, medan tex urinsyras löslighet minskar i sur urin.

Ett högt pH ses bland annat vid urinvägsinfektioner, efter måltider, vid tubulär njursjukdom och vid respiratorisk och ibland vid metabolisk alkalos.
Sänkt pH i urin kan ses hos patienter med metabol eller respiratorisk acidos, vid intag av proteinrika måltider mm. (1, 2)

Referenser

1. Compendium of urinalysis, urine test stripes and microscopy.2010 Roche. Roche Diagnostics Ltd.
2. Theodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Analys utförs på ocentrifugerat prov.
Om provet har förvarats i kylskåp ska det återgå till rumstemperatur före analys.