aB-FO2Hb

Publicerad: 2019-05-02 08:51 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artärblod
Prov bör om möjligt tas tidigast 20 min. efter andningsjustering.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta. Följ alltid leverantörens rekommendation.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Spruta med blod lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
För Västervik gäller: Prov kan ej sändas med rörpost.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Hantering:

Förvaring bör om möjligt undvikas.
Spruta med artärblod förvaras i rumstemp. fram till analys.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
> 95 %
×

Medicinsk Bakgrund


Syrgasmättnaden (sO2) i arteriellt blod anger hur stor andel av det funktionella hemoglobinet (d.v.s. hemoglobin som kan binda syrgas) som har bundit syrgas. Fraktionen oxygenerat hemoglobin d.v.s. FO2Hb (i arteriellt blod) är liksom syrgasmättnaden ett mått på saturationen, men vid beräkning av FO2Hb tas även hänsyn till koncentrationerna av COHb och MetHb. FO2Hb är vanligen endast lite lägre än syrgasmättnaden men om koncentrationen av COHb och/eller MetHb stiger, så sjunker koncentrationen av FO2Hb samtidigt som syrgasmättnaden är relativt konstant.
FO2Hb kan vara av värde att analysera vid misstanke om förhöjt COHb och/eller MetHb t.ex. vid kolmonoxidförgiftning, hereditär methemoglobinreduktasbrist, intoxikation med kemikalier eller läkemedel (1-2).
Referensintervallet för aB-FO2Hb (liksom för aB-Syrgasmättnad) är > 95 % (2).

Referenser:
1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, upplaga 10:1, 2018.
2. ABL800 FLEX reference manual - from software version 6.17. Publication 201701. Edition: M. Code number: 989-963. Radiometer Medical ApS

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Spruta med artärblod är som regel ljusfärgat. Analys bör helst ske omedelbart eller inom 30 min
Kontrollera att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna ca 10-15 sek. tills blodet är homogent.
Avlägsna allt blod som finns i sprutans plastspets och kanylfäste i samband med analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.