U-Kalcium/Kreatinin kvot

Publicerad: 2019-01-31 11:35 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urinprov; 5-10 mL välblandad urin utan tillsats, stickprov.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urinen är hållbar 2 dygn i rumstemperatur och 4 veckor i 2 - 8 °C
Urinprov centrifugeras före analys.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
< 1 år<2,2
1-3 år<1,5
3-5 år<1,1
5-7 år<0,8
>7 år<0,6
×

Medicinsk Bakgrund

För att ställa diagnosen hyperkalciuri utförs dygnsurinmätning av kalcium [1]. P.g.a. att det kan vara svårt att genomföra en dygnsurinsamling hos små barn används ibland analysen U-Kalcium/Kreatinin kvot (stickprov) som screening för hyperkalciuri [1-3]. Resultaten kan vara missvisande om obstruktion eller infektion föreligger samt vid stenavgång, varför man bör avvakta med analys tills åtminstone en månad efter att besvären har gått tillbaka. Screeningprov för U-Kalcium/Kreatinin kvot ingår t.ex. i hematuriutredning vid misstanke om hyperkalciuri och njursten hos barn. Vid misstanke om ärftlig metabol sjukdom kan det även vara av värde att analysera urinprov från familjemedlemmar [2].

U-Kalcium/Kreatinin kvot varierar beroende på ärftliga faktorer, ålder och diet samt skiljer sig mellan olika geografiska områden [3-4]. Det var svårt att fastställa ett referensintervall för vår patientpopulation eftersom det fanns olika uppgifter i litteraturen om referensintervall för U-Kalcium/Kreatinin kvot. Vid samverkansmötet med barnkliniken i Kalmar 181016 bestämdes att vi skall ange referensintervall från ”Svensk Barnnefrologisk Förening” som vägledning vid bedömning av analysresultat [5].


Referenser:
1. J. Smith F., F. B. Stapleton. Epidemiology of and risk factors for nephrolithiasis in children. www.uptodate.com/contents/epidemiology-of-and-risk-factors-for nephrolithiasis-in-children?search=Epidemiology%20of%20and%20risk%20factors%20for%20nephrolithiasis%20in%20children&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 2018-04-11
2. B. Hoppe, E. Leumann, D. S. Milliner. Urolithiasis and Nephrocalcinosis in Childhood. Comprehensive Pediatric Nephrology, Philadelphia, Mosby Elsevier, 2008, pp. 499-525.
3. F. Emamghorashi, M. H. Davami, R. Rohi. Hypercalciuria in Jahrom's School-Age Children. What is Normal Calcium-Creatinine Ratio?. Iran J Kidney Dis 2010 Apr;4(2): 112-115.
4. O. Ceran, M. Akin, Z. Aktürk, T. Ozkozaci. Normal Urinary Calcium/Creatinine Ratios in Turkish Children. Indian Pediatrics 2003 Sep;40(9): 884-887.
5. C. Malm, M. Englund, M. Herthelius, K. Åsling-Monemi, M. Fossum. Vårdprogram för utredning och behandling av njur- och urinvägssten hos barn. Svensk Barnnefrologisk Förening, 2015. 2018-11-29

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras före analys.

Minsta provmängd: 5 µL urin + dödvolym för instrument.
Urinen är hållbar 2 dygn i rumstemperatur och 4 veckor i 2 - 8 °C
Allmänna prov- och centrifugeringsrutiner, se handhavandebeskrivning ”Provberedning”.