U-Kalcium/Kreatinin kvot

Publicerad: 2023-11-10 14:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urinprov; 5 mL välblandad urin utan tillsats, stickprov.

Provtagning:

Rör, Vacuette, Urin 6 ml, Gul
Volym: 6 ml

Artikelnr: 104391
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Urinen är hållbart välförslutet 2 dygn i rumstemperatur, 4 dygn i 2 - 8 ºC och 3 veckor i ≤ -18 ºC
Urinprov centrifugeras före analys.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
< 1 år<2,2
1-3 år<1,5
3-5 år<1,1
5-7 år<0,8
>7 år<0,6

Information hämtad från (dokument):

Ca (P-,U-,tU-Kalcium), Ca/Krea kvot (U-Kalcium/Kreatinin kvot) DokID 203230     Version: 5.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras i G-tal 2000 i 10 min före analys.
Minsta provmängd: 5 µL urin + dödvolym för instrument.