P-Apixaban

Publicerad: 2021-05-28 11:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2000 x g inom 30 minuter.
Provet centrifugeras två gånger för att uppnå trombocytfri plasma. Se Linköpings anvisning i länk under utförare.
Plasma fryses omgående i -20°C. Sändes fruset - viktigt att provet packas så det ej tinar under transport.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugeras inom 30 minuter. 20 minuter 2000 g.

Läs anvisningar från Linköping noga!

Provet ska centrifugeras två gånger för att uppnå en trombocytfri plasma. Pipettera av plasman från första centrifugeringen och lämna kvar 1 cm av plasmapelaren.
Centrifugera ännu en gång. Lämna kvar 0,5 cm av plasmapelaren vid nästa avpipettering. Fördela den avpipetterade plasman i två polypropylenrör
(alltid ett rör mer än antalet analyser som ska utföras).
Plasma fryses omgående i -20°C. Sändes fruset - viktigt att provet packas så det ej tinar under transport.