fS-5-HIAA

Publicerad: 2021-05-28 10:58 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

Hantering:

Fasteprov. Kostrestriktioner 24 timmar innan provtagning.

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Centrifugerat primärrör är hållbart 4 dygn i rumstemepratur +20 C.
Centrifugerat primärrör är hållbart 3 veckor i kyl +4-8 C.

Avhällda rör kan transporteras i rumstemperatur.

Utförare:

Region Örebro län
Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 ÖREBRO

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Fasteprov. Kostrestriktioner 24 timmar innan provtagning.
Se utförande labbs anvisningar.

Vid kapillärprovtagning: Minsta mängd 500 µl