Odling Biopsi

Publicerad: 2023-01-13 10:30 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Vid prov från vävnad rekommenderas både pinnprov och dessutom biopsier i aerob respektive anaerob buljongburk. Undersökningen i Cosmic heter ”Odling Biopsi inklusive pinnprov”. Tre etiketter kommer att skrivas ut till pinnprovet, anaeroba respektive aeroba buljongen.

Börja alltid med att ta ett vanligt pinnprov i provtagningsområdet. Pinnprovet kan ofta ge ett snabbare svar och vid växt av blandflora kan det underlätta detektion av flera patogener i en blandflora.
Ta en liten biopsi, undvik att kontaminera med omgivande flora. Placera i buljongburk märkt ”anaerob”. Om tillräckligt material finns placera ytterligare en biopsi i buljongburk märkt ”aerob”.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Biopsi

Provtagning:

Buljongburk Anaerob alternativt AerobBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.