Odling Biopsi

Publicerad: 2019-11-01 08:29 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Vid prov från vävnad rekommenderas både pinnprov och dessutom biopsier i aerob respektive anaerob buljongburk. Undersökningen i Cosmic heter ”Odling Biopsi inklusive pinnprov”. Tre etiketter kommer att skrivas ut till pinnprovet, anaeroba respektive aeroba buljongen.

Börja alltid med att ta ett vanligt pinnprov i provtagningsområdet. Pinnprovet kan ofta ge ett snabbare svar och vid växt av blandflora kan det underlätta detektion av flera patogener i en blandflora.
Ta en liten biopsi, undvik att kontaminera med omgivande flora. Placera i buljongburk märkt ”anaerob”. Om tillräckligt material finns placera ytterligare en biopsi i buljongburk märkt ”aerob”.

Odling Biopsi

Provtagning:

Buljongburk Anaerob alternativt AerobBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja