S-7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on

Publicerad: 2022-01-01 14:33 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Två olika rör ska tas

Hantering:

Rör 1. Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Rör 2. Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

För serum kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

OBS!
Markera vilket av de avhällda rören som är serumröret och vilket som är plasmaröret

Prov som når analyserande laboratorium påföljande dag kan sändas i rumstemepratur.
Vid längre tids förvaring avhälls serum och plasma och fryses - 20°C. Sänds fruset.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.