Morbilli Realtids-PCR

Publicerad: 2022-03-28 14:43 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

Observera att art.nr 103235 är tillfälligt taget ur bruk, var god använd 1 ml steril natriumklorid och separat provtagningspinne.

Provtagning:

Se anvisningar


Artikelnr: Se anvisningar

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.