Morbilli Realtids-PCR

Publicerad: 2024-04-17 09:55 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

Svalg- eller nasofarynxsekret tas med UTM provtagningsset. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Urin i urinodlingsrör

Provtagning:

Se anvisningar


Artikelnr: Se anvisningar

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.