NIPT, (Trisomier/Kromosom)

Publicerad: 2019-12-09 18:22 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Provet förvaras och skickas i rumstemperatur.
Observera att specialrör måste användas.
Röret är gjort av glas, transporthylsa måste användas.

Provet bör vara analyserande labb tillhanda senast 4 dygn efter provtagning

Remiss:

Specialremiss enligt rutin från Specialistmödravården.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Medicinsk Bakgrund

Läs mer - Artikel från Läkartidningen 2016, Volym 113.

Artikel NIPT, Läkartidningen

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Beställs enligt rutiner fastställda från kvinnokliniken.
Remiss finns för utskrift från KUL.
Specialrör måste användas.