Mykobakterier, screening med PCR

Publicerad: 2022-12-22 13:53 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBSERVERA! 2 etiketter kommer att skrivas ut för att både provkärl OCH transporthylsa SKA märkas med Cosmicetikett.

Prov kommer inte analyseras om det inte transporteras med en ytterburk som även den märks med patient id!


Provet skall helst tas på morgonen före frukost då morgonsputum är mest bakterierikt och har högst känslighet.
Patienten skall instrueras att hosta från djupet av nedre luftvägarna och efter detta spottas sputum direkt ner i sputumburken. Sputumburken förs sedan utanför patientrummet ned i transporthylsa/ytterburk som skall vara ren.

Om patienten har svårt att producera sputum bör man i första hand försöka med inducerat sputum via sjukgymnast och i andra hand med ventrikelsköljvätska (VSK).
Andra provtagningsmateriel som bronkialsköljvätska (BAL), VSK, lymfkörtelaspirat, pleuravätska eller andra sterila punktat skickas i sterilt rör. Minsta mängd för analys är 1ml.

Vid misstanke om aktiv lungtuberkulos hos inneliggande patient skall alltid följande prover skickas om Tuberkulos (TB), screening med PCR beställs:
-2 separata prover (sputum eller VSK) varav ett morgonprov till tuberkuloslaboratoriet i Linköping (beställs i Cosmic, undersökning Mykobakterier tuberkulosis/atypiska TB (ext.ut).
-2 separata prover (sputum eller VSK) varav ett morgonprov för snabb-PCR i Kalmar (beställs i Cosmic, undersökning Tuberkulos (TB), screening med PCR).

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Mykobakterier, screening med PCR

Provtagning:

Provtagningsset för Sputum
Volym: 70 mL

Artikelnr: 103515
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.


Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.