P-Koldioxid

Publicerad: 2021-05-28 11:05 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
.

Beställning görs på konsultremiss (artnr 6458) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Venblod centrifugeras i 10 min vid 2000 x g.
Plasma hållbart flera dygn i kylskåpstemperatur om röret är förslutet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Venblod centrifugeras i 10 min vid 2000 x g.
Plasma hållbart flera dygn i kylskåpstemperatur om röret är förslutet.
Efter avkorkning sjunker P-CO2 med ca 4 mmol/L under den första timmen.