P-Koffein

Publicerad: 2021-05-28 11:04 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Hantering:

Analys kan utföras på plasma eller serum.
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport: se utförare.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Analys kan utföras på plasma eller serum.

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 5 dygn från provtagning kan ske i kyltemperatur.
Förvaring och transport med ankomst >5 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.