Odling Multiresistenta bakterier

Publicerad: 2023-10-26 08:08 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Om behandlingsindikation eller klinisk frågeställning finns för t.ex. infekterade sår måste separat provtagning för ”allmän odling” utföras i tillägg till de rekommenderade screen-undersökningarna enligt vårdprogrammet.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE)

Provtagning:

Flocked swab Copan eSwab (rosa kork)


Artikelnr: 102431
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.