P-HE4

Publicerad: 2019-10-23 14:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk under utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugera provet inom 4 h i 10 minuter vid 2000 g.
Plasma är hållbart 48 h i kyla ( 2-8° C) och 12 veckor fruset (-20 ° C)

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugera provet inom 4 h i 10 minuter vid 2000 g.
Plasma är hållbart 48 h i kyla ( 2-8° C) och 12 veckor fruset (-20 ° C)