P-HE4

Publicerad: 2021-05-28 11:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresserLäs alltid extern utförares information på angiven länk under utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugera provet inom 4 h i 10 minuter vid 2000 g.
Plasma är hållbart 48 h i kyla ( 2-8° C) och 12 veckor fruset (-20 ° C)

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugera provet inom 4 h i 10 minuter vid 2000 g.
Plasma är hållbart 48 h i kyla ( 2-8° C) och 12 veckor fruset (-20 ° C)