Scleroderma ak (IgG) specificitetsbestämning

Publicerad: 2019-10-23 09:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljs och överförs till nytt rör, art.nr. 6610 och försluts med plastpropp.
Serumprovet förvaras i kyl i väntan på transport och kan skickas i rumstemperatur med vanlig post.

Utförare:

Karolinska Universitetssjukhuset, L2:00 Provinlämningen, Solna
Anna Steckséns Gata 49
17164 SOLNA

Wieslab analys AB
Wieslab AB, Box 50117, Lundavägen 151
20211 MALMÖ
Tel: 040-53 76 60 Fax. 040-43 28 90

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vid tillfällen då provet inte skickas direkt skall det förvaras i kyl (ca 2-8°C i upp till en vecka) eller i frys (ca -20°C vid längre förvaring) i väntan på transport.