P-Quantiferon PLUS

Publicerad: 2019-10-31 11:45 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Venprovtagning utförs i 4 för analysen speciella provtagningsrör (grön, gul, grå och lila kork) som kan rekvireras från avdelningen för klinisk mikrobiologi, Kalmar. Rören fylls så exakt som möjligt till den svarta markeringen på sidan (1ml). Om provet tas av en ensam provtagare rekommenderas provtagning med venprovtagningsset (butterfly) och ett slaskrör bör tas innan provtagning för att tömma slangen på luft.
Omedelbart efter provtagning skakas rören för hand. Håll rören vertikalt med korken uppåt och skaka upp och ned tio gånger, i ca 5 sekunder (så att det skummar lite). Detta för att blod och TB-antigen/mitogen ska blandas ordentligt. Rören förvaras i rumstemperatur efter att blodprovet tagits.
Quantiferon PLUS

Provtagning:

Quantiferon PLUSBeställs: Rekvireras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

Provtagning inom Kalmar län:
Provet skickas i rumstemperatur utan fördröjning till laboratoriet. Provet skall således inte läggas i den vanliga provtagningsväskan där kylklamp finns. Använd rörpost (inom sjukhuset) eller separat vadderat kuvert med provhylsa som läggs överst i provtagningsväskan så långt från kylklampen som möjligt. Provet måste nå laboratoriet inom 16-18 h för att analyseras och kan endast tas emot måndag till torsdag fram till kl. 16.00
Provtagning utanför Kalmar län:

De fyra rören skakas på nytt kraftigt i 5 sekunder och inkuberas sedan upprätt i 37oC i 18h på plats till exempel efter överenskommelse med lokalt mikrobiologisk laboratorium. Proverna centrifugeras efter inkuberingen vid 3000 g i 15 minuter och skickas sedan i rumstemperatur till laboratoriet avdelningen för Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, 391 85 Kalmar. Provet måste nå laboratoriet påföljande vardag och kan således skickas endast måndag till torsdag. Provet är efter centrifugering hållbart i kylskåp flera veckor eller ett dygn i rumstemperatur.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.