P-Quantiferon PLUS

Publicerad: 2023-04-03 11:10 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Venprovtagning utförs till fyra speciella provtagningsrör (grön, gul, grå och lila kork) som kan rekvireras från avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Kalmar.
Omedelbart efter provtagning skakas rören för hand. Rören förvaras i rumstemperatur efter att blodprovet tagits. Provet måste anlända laboratoriet (Klinisk mikrobiologi alt Klinisk Kemi (Kalmar/Oskarshamn/Västervik)) inom 16h.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Quantiferon PLUS

Provtagning:

Quantiferon PLUSBeställs: Rekvireras från Klinisk Mikrobiologi

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.