S-Myosit ak (IgG)

Publicerad som INAKTIV: 2023-03-31 13:33 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Utförs externt, se Utförare

Utförare:

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset
75185 UPPSALA
Tel: 018-611 41 78 alt. 018-55 31 49

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta provmängd 1 mL.