S-IGF 1

Publicerad: 2019-07-24 14:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avpipetteras i nytt rör, art.nr. 6610 och försluts med plastpropp
Avhällt serum är hållbart 1 dygn vid 2-8 °C.
Vid längre tids förvaring, frys serum i -18 °C.
Sändes fruset. Fryses endast en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

200,00kr (internt),244,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0 år27-157 µg/L18-126 µg/L
1 år30-167 µg/L20-132 µg/L
2 år34-184 µg/L22-145 µg/L
3 år39-205 µg/L26-164 µg/L
4 år44-225 µg/L31-188 µg/L
5 år50-246 µg/L36-214 µg/L
6 år56-267 µg/L42-240 µg/L
7 år63-292 µg/L49-270 µg/L
8 år72-323 µg/L57-305 µg/L
9 år84-362 µg/L67-349 µg/L
10 år97-407 µg/L80-400 µg/L
11 år112-454 µg/L93-453 µg/L
12 år126-499 µg/L105-499 µg/L
13 år139-533 µg/L116-533 µg/L
14 år148-551 µg/L123-552 µg/L
15 år152-554 µg/L127-554 µg/L
16 år153-542 µg/L128-542 µg/L
17 år151-521 µg/L125-517 µg/L
18 år146-494 µg/L121-486 µg/L
19 år140-463 µg/L114-451 µg/L
20 år133-430 µg/L108-416 µg/L
21-25 år115-355 µg/L93-342 µg/L
26-30 år98-282 µg/L78-270 µg/L
31-35 år88-246 µg/L73-243 µg/L
36-40 år83-233 µg/L69-227 µg/L
41-45 år75-216 µg/L62-204 µg/L
46-50 år67-205 µg/L57-195 µg/L
51-55 år61-200 µg/L53-190 µg/L
56-60 år54-194 µg/L46-172 µg/L
61-65 år49-188 µg/L42-169 µg/L
66-70 år47-192 µg/L38-163 µg/L
71-75 år41-179 µg/L37-165 µg/L
76-80 år37-172 µg/L35-165 µg/L
81-85 år34-165 µg/L34-172 µg/L
86-90 år32-166 µg/L34-178 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

IGF 1 (insulinlike growth factor) är en tillväxtstimulerande molekyl som består av en peptidkedja om 70 aminosyror. Molekylvikten är 7 649 Da.
IGF 1 frisätts från många olika celler i kroppen men den största andelen av det IGF 1 som finns i plasma kommer från levern.
IGF 1 frisätts till blodet i proportion till koncentrationen av tillväxthor-mon (GH) under förutsättning att näringstillförseln också är tillräcklig. Ju mer GH, desto mer IGF 1. Insulin har också en stimulerande effekt på in-söndringen av IGF 1.
IGF 1 är en generell tillväxtfaktor med effekt på många celler i kroppen. IGF 1 cirkulerar i plasma bundet till flera olika bindarproteiner, varav IGFBP-3 är det viktigaste och kvantitativt dominerande.

Koncentrationen av IGF 1 i plasma är åldersberoende och speglar variationen i tillväxt under livets. Högst är koncentrationerna omkring puberteten.

Förhöjda värden ses vid överproduktion av tillväxthormon (GH), oftast associerat till ett hypofysadenom.
Låga värden ses vid GH-brist (t ex hypofysinsufficiens) och GH-resistens, t ex GH-receptordefekt (Laron-dvärgväxt). Låga värden kan också ses vid malnutrition och kronisk sjukdom.

De viktigaste indikationerna för bestämning av IGF 1 är diagnostik och uppföljning av akromegali, hypofysinsufficiens och kortvuxenhet hos barn.


För barn och ungdomar tolkas S-IGF 1 ofta med fördel utifrån Tannerstadium (ng/mL = µg/L).


Referens: Bidlingmaier, M. J Clin Endocrinol Metab 2014 May;99(5):1712-21

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta mängd serum 210 uL.