Huntingtons sjukdom

Publicerad: 2021-05-28 11:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk. Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL.
Förvaras i rumstemperatur eller kyla i väntan på transport.
Provet transporteras i rumstemperatur och kan sändas med post.
Prov hållbart 7 dygn.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.