Parechovirus RNA

Publicerad: 2019-10-22 11:20 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.


-Plasma (PPT/EDTA)
-Faeces
-Urin
-Sterila Punktat
-Svalg- och Nasofarynxsekret (UTM-medium)
-Biopsi
-Csv
-BAL.

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.