U-Etylglukuronid

Publicerad: 2021-05-28 11:02 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Övervakad provtagning.
Prov förvaras i kyla i väntan på transport.
Se anvisningar från utförande laboratorium.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Region Örebro län
Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 ÖREBRO

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Övervakad provtagning.
10mL urin i specialrör, som beställs från utförande laboratorium.
Minsta mängd urin 5 mL.
Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Hållbart 7d.
Sändes med A-post måndag - torsdag.