B-tiopurinmetaboliter (TGN + meTIMP)

Publicerad: 2019-06-05 10:55 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Indikationer för provtagning:TPMT innan insättning av tiopurinbehandling. Metabolitnivåer under behandling för hjälp med dosanpassning.
På remissen bör anges vilka läkemedel och dos patienten tar och om patienten har misstänkta biverkningar.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Avd för Klinisk Farmakologi, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med Linköpingsväskan i papperspåse märkt:
Avd för Klinisk Farmakologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping