DNA-TPMT genotyp

Publicerad: 2019-06-05 10:56 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Avd för Klinisk Farmakologi, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Medicinsk Bakgrund

Tiopurinmetyltransferas (TPMT) är ett enzym i kroppen som metaboliserar tiopuriner (azatioprin (Imurel), merkaptopurin (Puri-nethol), och tioguanin (Lanvis)).
TPMT regleras av en enda gen som dock har varianter i befolkningen. De flesta (85% av svenskar) har en gen med två aktiva alleler som leder till hög enzymaktivitet. Ca 15 % har en aktiv och en inaktiv allel vilket leder till nedsatt enzymaktivitet. Mindre än 1 % har två inaktiva alleler och saknar helt enzymaktivitet.
Doserna av läkemedel måste reduceras vid nedsatt TPMT-aktivitet för att inte riskera biverkningar.
Analysen utförs vid avdelningen för klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset, Linköping där man kan få mer information om analysen, referensvärden och tolkningen.
På remissen bör anges vilka läkemedel och dos patienten tar och om patienten har misstänkta biverkningar.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med Linköpingsväskan i papperspåse märkt:
Avd för Klinisk Farmakologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping