B-Hemoglobin F, flödescytometri (fetomaternell blödn

Publicerad: 2021-02-02 15:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Analysen har hög känslighet och specificitet och ersätter både HbF, Kleihauer och B-Hb, fetalt (HbF, kromatografiskt). Beställes vid frågeställning Fetomaternell transfusion(blödning)

alt.
Laboratoriemedicin Skåne sök på analys: Fetomaternell blödning

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

KS: Sändes med vanlig post inom 1 dygn (express).
Malmö: Sändes med vanlig post inom 48 h.