B-HLA-DQB1*0602

Publicerad: 2019-10-23 09:19 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Utförare:

Wieslab analys AB
Wieslab AB, Box 50117, Lundavägen 151
20211 MALMÖ
Tel: 040-53 76 60 Fax. 040-43 28 90

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod skickas ( minst 2,5 mL) Sändes med vanlig post.
Ingår i narkolepsiutredning.OBS! Tre provmaterial skickas helblod,serum och csv.