Pt-Kreatininclearance

Publicerad: 2020-10-14 10:14 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Urin
: dygnsmängd utan tillsats. Alternativt kan urin samlas kortare tid.

Tag samtidigt venblod för P-Kreatinin, rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, artnr 17673.
Venprovtagning och urinsamling bör ske under samma dygn.

Märk rör före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

På remissen skall följande anges: Urinmängd (volym i mL) och urinsamlingstid (tim), patientens kroppslängd (m )och kroppsvikt (kg).
OBS!
Ange urinsamlingsperiodens sluttid som provtagningstid, samt beställ P-Kreatinin.
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet förslutet med plastpropp alt.i 1 urinodlingsrör.

Hantering:

Venblod centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör( art.nr. 6610) alt.i 1 urinodlingsrör (art.nr.102308).
Plasma kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp.
Urin kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kreatininclearence sändes fr.o.m.2016-01-27 till Linköping.
Minst 4 mL av väl blandad dygnsmängd i rör art.nr. 6610 alt.i 1 urinodlingsrör (art.nr.102308) samt centrifugerad, avhälld plasma från Li-hep.rör m.gel.
Kontrollera detta! På remiss/provtagningsunderlag ska följande anges: Urinmängd(volym i mL)och urinsamlingstid (tim), patientens kroppslängd(m), kroppsvikt(kg) samt provtagningstid.Urinsamlingsperiodens sluttid anges som provtagningstid.
OBS! Urin och plasma sändes tillsammans med remiss i Linköpingsväskan inom 5 dygn.