Benmärgspunktion, assistans av lab

Publicerad: 2013-05-31 15:20 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförare:

Pris (rutin):

279,00kr (internt),340,38kr (externt)