TestGruppPris

Publicerad: 2013-03-25 13:37 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Blodstatus, grupp för debitering. Kan inte beställas.
Samma pris debiteras oberoende vilken /vilka analyser som beställs i gruppen.
Blodstatus innehåller:
B-Hb
B-Lpk
B-Epk
B-Tpk
mm
mm

Provtagning:

Abbott multi-collectTM Specimen Collection Kit


Artikelnr: 501892
Beställs: Centralförrådet

Utförare:

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

40,00kr (internt),48,80kr (externt)